SPEA11 TORINO

Doktorandi Marija Tomaš, Paula Benjak i Benjamin Radetić sudjelovali su na SPEA11 konferenciji “11th European Conference on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA)” (https://www.spea11.unito.it/) koja se održala od 06.06.2022. do 10.06.2022. u Torinu, Italija.
Za potrebe konferencije doktorandi su izradili poster i pripremili prezentacije. U Flash talk sekciji predstavljene su sljedeće teme (Slika 4., 5., 6.):
– -Photocatalytic oxidation of NOx on TiO2 immobilized on recycled rubber tiles under simulated solar light (Marija Tomaš),
– -Modelling of air treatment by solar photocatalysis in semi-pilot compound parabolic collector (CPC) reactor (Benjamin Radetić) te
– -Environmental impact of immobilized titanium dioxide on rubber tiles made from recycled tyres for passive air protection by solar photocatalysis (Paula Benjak).
Nakon Flash talk sekcije uslijedila je Poster presentation sekcija gdje su također prezentirane navedene teme (Slika 7.).
Nadalje, uspostavljeni su kontakti sa znanstvenicima koji su sudjelovali na konferenciji te su na taj način stvoreni daljnji preduvjeti za razvoj znanstveno istraživačkih aktivnosti na projektu “Reciklirana guma & solarna fotokataliza: ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja”. Povratak u Hrvatsku bio je 10. lipnja 2022. u večernjim satima.

Slika 1. Certifikat o sudjelovanju doktorandice Marije Tomaš na konferenciji SPEA11


Slika 2. Certifikat o sudjelovanju doktorandice Paule Benjak na konferenciji SPEA11

Slika 3. Certifikat o sudjelovanju doktoranda Benjamina Radetića na konferenciji SPEA11

Slika 4. Izlaganje doktorandice Marije Tomaš na SPEA11 konferenciji

Slika 5. Izlaganje doktoranda Benjamina Radetića na SPEA11 konferenciji

Slika 6. Izlaganje doktorandice Paule Benjak na SPEA11 konferenciji

Slika 7. Postersko izlaganje doktoranada na konferenciji SPEA11

Skip to content