PROMIDŽBA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI DJECI VRTIĆKE DOBI

U sklopu posjeta Geotehničkom fakultetu djeca iz Dječjeg vrtića “Čira-čara” su obišla Laboratorij za inženjerstvo okoliša gdje im je predstavljen EU projekt “Reciklirana guma & solarna fotokataliza: ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja”. S postignućima u EU projektima i radom u laboratoriju djecu su upoznale doktorandice Geotehničkog fakulteta Varaždin Marija Tomaš, mag.ing.amb. i Paula Benjak, mag.ing.amb.

Slika 1. Predstavljanje novih gumenih podloga

Slika 2. Predstavljanje samog projekta i najvažnijih ciljeva uz pomoć makete

Skip to content