Festival znanosti

Festival znanosti je manifestacija koja se u Hrvatskoj kontinuirano organizira od 2003. godine. Tema ovogodišnjeg festivala je život u organizaciji Sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Osijeku u suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla i British Councilom, a pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Festival se održavao na brojnim lokacijama u periodu od 2. do 7. svibnja. Postav uz usmeno izlaganje imali su i asistenti projekta “Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja” Benjamin Radetić i Marija Tomaš 2. svibnja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. (Slika 1.).

Slika 1. Asistent Benjamin Radetić prilikom usmenog izlaganja zainteresiranim posjetiteljima na Festivalu znanosti

Skip to content