ARCA 2021.

Međunarodna izložba inovacija – ARCA 2021. održavala se od 14. do 16. listopada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu gdje su bile predstavljene broje inovacije i nove tehnologije iz gotovo svih područja ljudskoga rada. Izložba već godinama po uzoru na najprestižnije svjetske sajmove i izložbe inovacija promiče inovatorstvo i inovacije te je jedan od najznačajnijih događaja Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora (IFIA).
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu ove je godine sudjelovao na izložbi predstavljajući inovaciju “Reciklirana guma & solarna fotokataliza: ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja”. Predstavljena je reciklirana gumena podloga s fotokatalitičkim slojem titan dioksida za pasivno pročišćavanja zraka.
Inovatori s Geotehničkog fakulteta prepoznati su od strane žirija te su za svoju ekološku inovaciju osvojili veliku Grand Prix nagradu koja im predstavlja poticaj za daljnja istraživanja i razvoj.

Skip to content