Početak i trajanje projekta

Naziv:

Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja; KK.01.1.1.07.0058

Voditelj projekta: Prof.dr.sc. Mladen Božičević

Trajanje projekta: 22.12.2020. – 22.12.2023.

Skip to content